Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10062:2008

Korrosionsprovning i artificiell atmosfär vid mycket låga halter av gasformig(a) förorening(ar) (ISO 10062:2006)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10062:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10062:2008

Korrosionsprovning i artificiell atmosfär vid mycket låga halter av gasformig(a) förorening(ar) (ISO 10062:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies tests which are intended to determine the influence of one or more flowing polluting gas(es) at volume fractions less than or equal to 10-6 on test samples and/or articles of metals and alloys with or without corrosion protection under determined conditions of temperature and relative humidity.
These tests apply to
a) metals and their alloys,
b) metallic coatings (anodic and cathodic),
c) metals with conversion coatings,
d) metals with anodic oxide coatings, and
e) metals with organic coatings.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10062:2008

Korrosionsprovning i artificiell atmosfär vid mycket låga halter av gasformig(a) förorening(ar) (ISO 10062:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es) (ISO 10062:2006)

Artikelnummer: STD-64957

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-02-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 10062 , SS-ISO 10062

Ersätts av: SS-EN ISO 10062:2022