Standard Svensk standard · SS-EN 10257-1:2011

Förzinkad tråd av lågkolhaltigt stål för armering av kabel - Del 1: Markförlagd kabel

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10257-1:2011

Förzinkad tråd av lågkolhaltigt stål för armering av kabel - Del 1: Markförlagd kabel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for the properties of non-alloy carbon zinc or zinc alloy coated steel wire used primarily for the armouring of either subterranean land power or telecommunication cables.

Ämnesområden

Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65) Profiler av stål (77.140.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10257-1:2011

Förzinkad tråd av lågkolhaltigt stål för armering av kabel - Del 1: Markförlagd kabel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rostfria stål och trådprodukter, SIS/TK 135

Internationell titel: Zinc or zinc alloy coated non-alloy steel wire for armouring either power cables or telecommunication cables - Part 1: Land cables

Artikelnummer: STD-82056

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-11-07

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 10257-1