Standard Svensk standard · SS-EN 10083-1:2006

Seghärdningsstål - Del 1: Allmänna tekniska leveransbestämmelser

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 683-1:2018 , SS-EN ISO 683-2:2018

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Steels for quenching and tempering - Part 1: General technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-46102

Utgåva: 3

Fastställd: 2006-08-17

Antal sidor: 26

Ersätter: SS-EN 10083-1+A1

Ersätts av: SS-EN ISO 683-1:2018 , SS-EN ISO 683-2:2018