Standard Svensk standard · SS-EN 10025-6:2004+A1:2009

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 6: Tekniska leveransbestämmelser för platta produkter av höghållfast stål i seghärdat tillstånd

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10025-6:2019 , SS-EN 10025-6:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10025-6:2004+A1:2009

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 6: Tekniska leveransbestämmelser för platta produkter av höghållfast stål i seghärdat tillstånd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden behandlar varmvalsade plåt i seghärdat tillstånd.

Standarden vänder sig i första hand till de som handlar med stål, stålverk, grossister, inköpare men även konstruktörer och myndigheter som specificerar stål behöver standarden.

Standarden anger beteckning, kemisk sammansättning, mekaniska egenskaper, kontrollomfattning och övriga tekniska leveransbestämmelser för ett antal seghärdade stålsorter.

Del 1 av standardserien SS-EN 10025 anger hur CE-märkning ska utföras.

Omfattning
Del 6 av denna standard tillsammans med del 1, anger krav för platta av höghållfast legerat special stål. Hållfasthetsklasser och seghetsklasser framgår av tabell 2 till 4 (kemisk sammansättning) och Tabell 5 till 7 (mekaniska egenskaper) levererade i seghärdat tillstånd enligt .3.. Specifikationerna för stålen i denna standard är tillämpliga för varmvalsade platta produkter med en nominell minimitjocklek av 3 mm och nominell maximitjocklek ? 150 mm för hållfasthetsklasserna S460, S500, S550, S620 och S690, för S890 är nominella maximitjockleken ? 100 mm och för S960 är nominella maximitjockleken 50 mm. Stålen har efter seghärdning en pecificerad minsta sträckgräns mellan 460 MPa1) och 960 MPa1).

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10025-6:2004+A1:2009

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 6: Tekniska leveransbestämmelser för platta produkter av höghållfast stål i seghärdat tillstånd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition

Artikelnummer: STD-69705

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-25

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 10025-6:2004

Ersätts av: SS-EN 10025-6:2019 , SS-EN 10025-6:2019