Standard Svensk standard · SS-EN 10163-1:2005

Leveransbestämmelser för ytbeskaffenhet hos varmvalsad plåt, bredplattstång och profiler av stål - Del 1: Allmänna bestämmelser

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 10163-1:2005/AC:2007

Omfattning
1.1 This document specifies the general requirements for the surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections. It covers the requirements on the type, the permissible depth and the permissible size of the surface area affected by: -- discontinuities (imperfections and defects) and -- repairs by grinding and/or welding. 1.2 This document shall be applied so far as no other requirements for the surface condition exist in the appropriate material or product standard. The requirements laid down in the appropriate material or product standard shall always prevail.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-38604

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-01-28

Antal sidor: 14

Ersätter: SS-EN 10163-1