Standard Svensk standard · SS-EN 10163-1:2005/AC:2007

Leveransbestämmelser för ytbeskaffenhet hos varmvalsad plåt, bredplattstång och profiler av stål - Del 1: Allmänna bestämmelser

Status: Gällande

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-60335

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-28

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 10163-1:2005