Standard Svensk standard · SS-EN 10087

Automatstål - Tekniska leveransbestämmelser för halvfabrikat samt varmvalsad stång och valstråd

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 683-4:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10087

Automatstål - Tekniska leveransbestämmelser för halvfabrikat samt varmvalsad stång och valstråd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna europastandard anger tekniska leveransbestämmelser för
– halvfabrikat,
– varmvalsad stång (inklusive skalad stång),
– valstråd
tillverkade av automatstål enligt tabell 1.
Denna europastandard täcker de automatstål som finns upptagna i tabell 1.
ANM Europastandarder för liknande stål anges för information i bilaga C.
1.2 I särskilda fall kan avvikelser från dessa tekniska leveransbestämmelser
eller tillägg till dem bli föremål för överenskommelse vid förfrågan och beställningstillfället
(se bilaga B).
1.3 Utöver bestämmelserna i denna europastandard är de allmänna tekniska
leveransbestämmelserna enligt EN 10021 tillämpliga, såvida ej annat föreskrivs.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Stång och valstråd av stål (77.140.60) Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10087

Automatstål - Tekniska leveransbestämmelser för halvfabrikat samt varmvalsad stång och valstråd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Free cutting steels - Technical delivery conditions for semi-finished products, hot rolled bars and rods

Artikelnummer: STD-24145

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-27

Antal sidor: 33

Ersätter: MNC 845 , MNC 845 , SIS 141922 , SIS 141926 , SS 141912 , SS 141914 , SS 141957

Ersätts av: SS-EN ISO 683-4:2018