Standard Swedish standard · SS-EN 10087

Free cutting steels - Technical delivery conditions for semi-finished products, hot rolled bars and rods

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 683-4:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10087

Free cutting steels - Technical delivery conditions for semi-finished products, hot rolled bars and rods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
1.1 Denna europastandard anger tekniska leveransbestämmelser för
– halvfabrikat,
– varmvalsad stång (inklusive skalad stång),
– valstråd
tillverkade av automatstål enligt tabell 1.
Denna europastandard täcker de automatstål som finns upptagna i tabell 1.
ANM Europastandarder för liknande stål anges för information i bilaga C.
1.2 I särskilda fall kan avvikelser från dessa tekniska leveransbestämmelser
eller tillägg till dem bli föremål för överenskommelse vid förfrågan och beställningstillfället
(se bilaga B).
1.3 Utöver bestämmelserna i denna europastandard är de allmänna tekniska
leveransbestämmelserna enligt EN 10021 tillämpliga, såvida ej annat föreskrivs.

Subjects

Flat steel products and semi-products (77.140.50) Steel bars and rods (77.140.60) Steel wire, wire ropes and link chains (77.140.65)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10087

Free cutting steels - Technical delivery conditions for semi-finished products, hot rolled bars and rods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-24145

Edition: 1

Approved: 11/27/1998

No of pages: 33

Replaces: MNC 845 , MNC 845 , SIS 141922 , SIS 141926 , SS 141912 , SS 141914 , SS 141957

Replaced by: SS-EN ISO 683-4:2018