Standard Svensk standard · SS-EN 10088-1:2014

Rostfria stål - Del 1: Förteckning över rostfria stål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10088-1:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10088-1:2014

Rostfria stål - Del 1: Förteckning över rostfria stål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard lists the chemical composition of stainless steels, which are subdivided in accordance with their main properties into corrosion resisting steels, heat resisting steels and creep resisting steels and specified in the European Standards given in Table 1.
(...)
Reference data on some physical properties are given in Tables E.1 to E.8.
NOTE 1 A matrix that shows which steels are included in which standard is given in Annex B.
NOTE 2 Valve steels are specified in EN 10090.
NOTE 3 Steel castings are specified in various European Standards (see Bibliography).
NOTE 4 Tool steels are specified in EN ISO 4957.
NOTE 5 Welding consumables are specified in various European Standards (see Bibliography).

Ämnesområden

Verktygsstål (77.080.20) Specialstål (77.140.20) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10088-1:2014

Rostfria stål - Del 1: Förteckning över rostfria stål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rostfria stål och trådprodukter, SIS/TK 135

Internationell titel: Stainless steels - Part 1: List of stainless steels

Artikelnummer: STD-103361

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-10-26

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN 10088-1:2005

Ersätts av: SS-EN 10088-1:2024