Standard Svensk standard · SS-EN 1653/A1

Koppar och kopparlegeringar - Plåt och rondeller för ångpannor, tryckkärl och varmvattenbehållare

Status: Gällande

Ämnesområden

Koppar och kopparlegeringar (77.120.30) Formvaror av icke-järnmetaller (77.150)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels and hot water storage units

Artikelnummer: STD-29761

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-02-23

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 1653