Standard Svensk standard · SS-EN 1653

Koppar och kopparlegeringar - Plåt och rondeller för ångpannor, tryckkärl och varmvattenbehållare

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 1653/A1

Omfattning
Defines the composition, property requirements and tolerances on dimensions and form for copper and copper alloy plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels, heat exchangers and hot water storage units. Also defines sampling and test procedures for verifying conformity to the requirements of this standards, together with the delivery conditions.

Ämnesområden

Formvaror av icke-järnmetaller (77.150) Kopparprodukter (77.150.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels and hot water storage units

Artikelnummer: STD-22682

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-06-12

Antal sidor: 21