Standard Svensk standard · SS-EN 1652

Koppar och kopparlegeringar - Plåt, band och rondeller för allmän användning

Status: Gällande

Omfattning
Denna europastandard specificerar sammansättning, fordringar på egenskaper och toleranser på dimensioner samt form för plåt, band och rondeller av koppar och kopparlegeringar för allmän användning. Provtagningsregler, provningmetoder för att verifiera överensstämmelse med fordringarna i denna standard samt leveransvillkor är också specificerade.

Ämnesområden

Koppar och kopparlegeringar (77.120.30) Formvaror av icke-järnmetaller (77.150) Kopparprodukter (77.150.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Plate, sheet, strip and circles for general purposes

Artikelnummer: STD-22339

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-04-17

Antal sidor: 55

Ersätter: SS 215141 , SS 215221