Standard Swedish standard · SS-EN 1652

Copper and copper alloys - Plate, sheet, strip and circles for general purposes

Status: Valid

Scope
Denna europastandard specificerar sammansättning, fordringar på egenskaper och toleranser på dimensioner samt form för plåt, band och rondeller av koppar och kopparlegeringar för allmän användning. Provtagningsregler, provningmetoder för att verifiera överensstämmelse med fordringarna i denna standard samt leveransvillkor är också specificerade.

Subjects

Copper and copper alloys Products of non-ferrous metals Copper products


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Copper and copper alloys - Plate, sheet, strip and circles for general purposes

Article no: STD-22339

Edition: 1

Approved: 4/17/1998

No of pages: 55

Replaces: SS 215141 , SS 215221