Standard Svensk standard · SS-EN 577

Aluminium och aluminiumlegeringar - Flytande metall - Specifikationer

Status: Gällande

Ämnesområden

Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lättmetaller, SIS/TK 129

Internationell titel: Aluminium and aluminium alloys - Liquid metal - Specifications

Artikelnummer: STD-17186

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-09-08

Antal sidor: 9