Standard Svensk standard · SS-EN 1780-2

Aluminium och aluminiumlegeringar - Beteckning av legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, förlegeringar och gjutgods - Del 2: Beteckningssystem baserat på kemiska symboler

Status: Gällande

Omfattning
Denna europastandard beskriver ett beteckningssystem, vars tillämpning för aluminiumlegeringar och förlegeringar, är specificerade i motsvarande europastandard. Den används till tackor som skall omsmältas eller användas för gjutning. Beteckningssystem för olegerat aluminium är beskrivet i EN 576. Ett alternativt numeriskt beteckningssystem beskrivs i EN 1780-1. Skrivregler för kemisk sammansättning beskrivs i EN 1780-3.

Ämnesområden

Aluminiumprodukter (77.150.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Lättmetaller, SIS/TK 129

Internationell titel: Aluminium and aluminium alloys - Designation of alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and castings - Part 2: Chemical symbol based designation system

Artikelnummer: STD-34754

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-11-07

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN 1780-2