Standard Swedish standard · SS-EN 1780-2

Aluminium and aluminium alloys - Designation of alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and castings - Part 2: Chemical symbol based designation system

Status: Valid

Scope
Denna europastandard beskriver ett beteckningssystem, vars tillämpning för aluminiumlegeringar och förlegeringar, är specificerade i motsvarande europastandard. Den används till tackor som skall omsmältas eller användas för gjutning. Beteckningssystem för olegerat aluminium är beskrivet i EN 576. Ett alternativt numeriskt beteckningssystem beskrivs i EN 1780-1. Skrivregler för kemisk sammansättning beskrivs i EN 1780-3.

Subjects

Aluminium products (77.150.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-34754

Edition: 2

Approved: 11/7/2003

No of pages: 17

Replaces: SS-EN 1780-2