Standard Svensk standard · SS-EN 12080:2017

Järnvägar - Lagerboxar - Rullningslager

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the quality parameters of axlebox rolling bearings supporting the load of the vehicle, required for reliable operation of trains on European networks. It covers metallurgical and material properties as well as geometric and dimensional characteristics. It also defines methods for quality assurance and conditions for approval of the products.

Ämnesområden

Kullager (21.100.20) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings

Artikelnummer: STD-8028453

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-09-13

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 12080:2007+A1:2010