Standard Svensk standard · SS-EN 10264-1:2012

Tråd och trådprodukter av stål - Tråd av stål för linor - Del 1: Allmänna bestämmelser

Status: Gällande

Omfattning
This part of this European Standard defines the general requirements for wire intended for mechanical steel ropes. Additional requirements are given in the following parts of this European Standard, which are specific to each category of wire.

This part of this European Standard specifies:
- dimensional tolerances;
- mechanical characteristics;
- requirements relating to the chemical composition of the steel wire;
- conditions to be satisfied by any coating.

Ämnesområden

Stållinor och tillhörande komponenter (21.220.20) Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tråd och trådprodukter, SIS/TK 138

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-84831

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-01-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 10264-1