Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13918:2008

Svetsning - Bultar och keramikringar för bågbultsvetsning (ISO 13918:2008)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 13918:2018

Omfattning
This International Standard specifies: -- requirements for studs and ceramic ferrules for arc stud welding; -- dimensions, materials, mechanical properties and, when required, conditions of evaluation of conformity. Table 1 shows types of studs and the symbols for studs and ceramic ferrules that are covered by this document.

Ämnesområden

Bultar, skruvar och pinnskruvar (21.060.10) Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:2008)

Artikelnummer: STD-66374

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-05-19

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN ISO 13918

Ersätts av: SS-EN ISO 13918:2018