Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13918:2018

Svetsning - Bultar och keramikringar för bågbultsvetsning (ISO 13918:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13918:2017 specifies the following: - requirements for studs and ceramic ferrules for arc stud welding; - dimensions, materials and mechanical properties.

Ämnesområden

Bultar, skruvar och pinnskruvar (21.060.10) Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:2017)

Artikelnummer: STD-80001157

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-02-12

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 13918:2008