Standard Svensk standard · SS-EN 818-6+A1:2008

Kortlänkade kättingar för lyftändamål - Säkerhet - Del 6: Kättingredskap - Beskrivning av den information om användning och underhåll som skall tillhandahållas av tillverkaren

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard har utarbetats för att utgöra en harmoniserad standard som anger ett sätt att uppfylla de grundläggande säkerhetskraven i Maskindirektivet och associerade EFTA-regler.

Den grad till vilken risker är täckta anges i Omfattning.

Denna standard är standard av Typ C enligt EN ISO 12100.

När villkoren enligt denna typ C-standard skiljer sig från de som anges i typ A- eller typ B-standarder, har villkoren enligt denna typ C-standard företräde framför villkoren enligt de andra standarderna, för utrustning som konstruerats och byggts enligt villkoren enligt denna typ C-standard.

Ämnesområden

Lyftredskap (14.270) Lyfttillbehör och lyftredskap (53.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Lyftredskap, SIS/TK 222

Internationell titel: Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 6: Chain slings - Specification for information for use and maintenance to be provided by the manufacturer

Artikelnummer: STD-65987

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-14

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 818-6