Standard Svensk standard · SS-EN 1492-1+A1:2008

Textila sling - Säkerhet - Del 1: Lyftband tillverkade av syntetfiber, för generell användning

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard fastlägger säkerhetskrav, inklusive metoder för klassning och provning av en-, två-, tre-, fyrpartiga och ändlösa lyftband med eller utan ändbeslag, tillverkade av vävt band i polyamid, polyester och polypropylen i bredder från 25 mm t o m 450 mm.

De lyftband som täcks av denna del av EN 1492 är avsedda för generella lyftändamål, d v s för lyft av föremål, material eller gods där ingen avvikelse behövs från kraven, säkerhetsfaktorer eller specificerad maxlast (WLL). Lyftoperationer som inte täcks av denna standard omfattar lyft av personer, potentiellt farliga material som smält metall, syror, glasskivor, klyvbart material, delar av kärnreaktorer samt alla lyftoperationer där särskilda förhållanden gäller.

Lyftband som uppfyller denna Europastandard är lämpliga för användning och lagring i följande temperatur-områden:

a) polyester och polyamid – 40?C till 100?C,
b) polypropylen – 40?C till 80?C

Denna Europastandard gäller inte för de typer av lyftband som anges nedan:

a) lyftband som t ex säckstroppar, nät (bestående av flera korsande och hopsydda band), ”ställbara” sling (som t ex har mellanliggande spännen fastsydda på bandet), etc.;
b) lyftband tillverkade av band som vävts av monofilamentgarn;
c) lyftband avsedda för förslingning av gods och som inte är avsedda att återanvändas;

Denna Europastandard behandlar tekniska krav som syftar till att minimera risker angivna i punkt 4 som kan uppstå vid användning av lyftband med beaktande av anvisningar och specifikationer som lämnats av tillverkaren eller auktoriserad representant.

Ämnesområden

Lyftredskap (14.270) Lyfttillbehör och lyftredskap (53.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Lyftredskap, SIS/TK 222

Internationell titel: Textile slings - Safety - Part 1: Flat woven webbing slings, made of man-made fibres, for general purpose use

Artikelnummer: STD-68265

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-24

Antal sidor: 84

Ersätter: SS-EN 1492-1