Standard Svensk standard · SS-EN 280

Mobila arbetsplattformar - Dimensionering - Stabilitetskriterier - Konstruktion - Säkerhet - Provning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 280+A2:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 280

Mobila arbetsplattformar - Dimensionering - Stabilitetskriterier - Konstruktion - Säkerhet - Provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna europastandard anger tekniska säkerhetskrav och åtgärder för alla typer och storlekar av mobila arbetsplattformar avsedda att förflytta personer till arbetsläge där de utför arbete från arbetsplattformen och med syftet att personer stiger på och av arbetsplattformen vid ett bestämt tillträdesläge.
1.2 Denna europastandard är tillämplig för hållfasthetsberäkningar och stabilitetskriterier, konstruktion, säkerhetskontroller och tester innan mobilplattformar tas i bruk första gången. Den definierar risker härrörande från användandet av mobilplattformar och beskriver metoder för att eliminera eller reducera dessa risker.
Den omfattar inte risker som uppstår från:
a) radiostyrning eller andra trådlösa manöverdon;
b) användning i potentiellt explosiva atmosfärer;
c) elektromagnetisk inkompabilitet;
d) arbete på strömförande system;
e) användning av komprimerade gaser för lastbärande komponenter;
f) av- och påstigning på arbetsplattformen från varierande nivåer.
1.3 Denna europastandard omfattar inte:
a) permanent installerad personlyftanordning som betjänar bestämda nivåer (se t.ex. EN 81-1:1998 och EN 81-2:1998);
b) brandbekämpning och brandräddningsredskap (se prEN 1777:1994);
c) ej styrda arbetskorgar hängande från lyftanordningar (se EN 1808:1999);
d) höj och sänkbara operatörspositioner på staplingskranar (se EN 528:1996);
e) bakgavellyftar (se prEN 1756-1;1994 och prEN 1756-2:1997);
f) klätterplattformar (se EN 1495:1997);
g) tivolianordningar;
h) lyftbord med lyfthöjd som är mindre än 2 m (se EN 1570:1998);
i) bygghissar för personer och material (se EN 12159:2000);
j) utrustning för markservice på flygplan (se prEN 1915-1och 2:1995);
k) industritruckar med höj- och sänkbar manöverposition (se prEN 1726-2:1995).

Ämnesområden

Lyftplattformar (14.260) Övrigt (53.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 280

Mobila arbetsplattformar - Dimensionering - Stabilitetskriterier - Konstruktion - Säkerhet - Provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria - Construction - Safety - Examinations and tests

Artikelnummer: STD-31500

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-16

Antal sidor: 72

Ersätter: SS 7679101

Ersätts av: SS-EN 280+A2:2009