Standard Svensk standard · SS-EN 13557+A2:2008

Lyftkranar - Manöverorgan och manöverplatser

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13557+A2:2008

Lyftkranar - Manöverorgan och manöverplatser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger konstruktionskrav med avseende på hälsa och säkerhet för manöverorgan och manöverplatser i alla typer av kranar. ANM. 1 Styrsystem omfattas av andra standarder såsom SS-EN 60204-32, SS-EN 13135-1 och prEN 13135-2. Bilaga C innehåller ytterligare krav på trådlösa styrsystem enligt definitioner i SS-EN 60204-32. ANM. 2 Bilaga C kommer att strykas när WG 3 accepterar att infoga den i sitt dokument SS-EN 13135-1. ANM. 3 Specifika krav för viss krantyp framgår av den Europastandard som är tillämplig för aktuell krantyp. Denna standard omfattar inte risker relaterade till buller eftersom dessa hanteras i säkerhetsstandarder för specifika krantyper. Den omfattar inte heller hyttens utformning med avseende på ljudisolerande egenskaper. Denna Europastandard omfattar de specifika risker som kan uppstå vid användning av manöverorgan och manöverplatser. Den omfattar inte risker som kan uppstå vid transport, tillverkning, idrifttagning, ombyggnad, underhåll, urdrifttagning eller skrotning. De risker som omfattas av denna standard beskrivs i paragraf 4. Denna Europastandard är tillämplig från och med det datum då CEN godkänner den.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Lyftkranar (53.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13557+A2:2008

Lyftkranar - Manöverorgan och manöverplatser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftkranar, SIS/TK 262

Internationell titel: Cranes - Control and control stations

Artikelnummer: STD-74831

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-21

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 13557+A2:2008

Ersätter: SS-ISO 7752-5 , SS-EN 13557/A1:2005 , SS-EN 13557