Standard Swedish standard · SS-EN 13557+A2:2008

Cranes - Control and control stations

Status: Withdrawn

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13557+A2:2008

Cranes - Control and control stations
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard anger konstruktionskrav med avseende på hälsa och säkerhet för manöverorgan och manöverplatser i alla typer av kranar. ANM. 1 Styrsystem omfattas av andra standarder såsom SS-EN 60204-32, SS-EN 13135-1 och prEN 13135-2. Bilaga C innehåller ytterligare krav på trådlösa styrsystem enligt definitioner i SS-EN 60204-32. ANM. 2 Bilaga C kommer att strykas när WG 3 accepterar att infoga den i sitt dokument SS-EN 13135-1. ANM. 3 Specifika krav för viss krantyp framgår av den Europastandard som är tillämplig för aktuell krantyp. Denna standard omfattar inte risker relaterade till buller eftersom dessa hanteras i säkerhetsstandarder för specifika krantyper. Den omfattar inte heller hyttens utformning med avseende på ljudisolerande egenskaper. Denna Europastandard omfattar de specifika risker som kan uppstå vid användning av manöverorgan och manöverplatser. Den omfattar inte risker som kan uppstå vid transport, tillverkning, idrifttagning, ombyggnad, underhåll, urdrifttagning eller skrotning. De risker som omfattas av denna standard beskrivs i paragraf 4. Denna Europastandard är tillämplig från och med det datum då CEN godkänner den.

Subjects

Cranes (14.250) Cranes (53.020.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13557+A2:2008

Cranes - Control and control stations
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-74831

Edition: 1

Approved: 4/21/2008

No of pages: 40

Also available in: SS-EN 13557+A2:2008

Replaces: SS-ISO 7752-5 , SS-EN 13557/A1:2005 , SS-EN 13557