Standard Svensk standard · SS-EN 12158-1

Bygghissar för materialtransport - Del 1: Hissar med beträdbar plattform

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12158-1+A1:2010 , SS-EN 12158-1+A1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12158-1

Bygghissar för materialtransport - Del 1: Hissar med beträdbar plattform
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna standard behandlar maskindrivna, temporärt installerade bygghissar (i denna standard benämnda "hissar") avsedda att användas av personer som har tillåtelse att beträda byggplatser. Bygghissen betjänar ett antal plan och har en lastbärare som
- är konstruerad för transport endast av material;
- är styrd;
- rör sig vertikalt eller längs en bana inom 15 grader mot vertikalen;
- är upphängd eller understödd av en trumdriven stållina, kugghjul och kuggstång, hydraulcylinder (direkt eller indirekt), eller en expanderande länkmekanism;
- för den resta masten eventuellt behöver stöd från separata byggnader.
- under lastning och avlastning ger tillträde åt instruerad personal;
- körs av utsedda personer;
- vid behov, under uppsättning, nedmontering, underhåll och inspektion ger tillträde och transport åt personer som har kompetens och befogenhet.
1.2 Standarden upptar risker förtecknade i punkt 4 som uppstår under de olika faserna under den tid denna utrustning används och beskriver metoder att eliminera eller reducera dessa risker vid användning som tillverkaren har avsett.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12158-1

Bygghissar för materialtransport - Del 1: Hissar med beträdbar plattform
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bygghissar, SIS/TK 460

Internationell titel: Builders hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms

Artikelnummer: STD-28681

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-29

Antal sidor: 57

Ersätts av: SS-EN 12158-1+A1:2010 , SS-EN 12158-1+A1:2010