Standard Swedish standard · SS-EN 12158-1

Builders hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 12158-1+A1:2010 , SS-EN 12158-1+A1:2010
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12158-1

Builders hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
1.1 Denna standard behandlar maskindrivna, temporärt installerade bygghissar (i denna standard benämnda "hissar") avsedda att användas av personer som har tillåtelse att beträda byggplatser. Bygghissen betjänar ett antal plan och har en lastbärare som
- är konstruerad för transport endast av material;
- är styrd;
- rör sig vertikalt eller längs en bana inom 15 grader mot vertikalen;
- är upphängd eller understödd av en trumdriven stållina, kugghjul och kuggstång, hydraulcylinder (direkt eller indirekt), eller en expanderande länkmekanism;
- för den resta masten eventuellt behöver stöd från separata byggnader.
- under lastning och avlastning ger tillträde åt instruerad personal;
- körs av utsedda personer;
- vid behov, under uppsättning, nedmontering, underhåll och inspektion ger tillträde och transport åt personer som har kompetens och befogenhet.
1.2 Standarden upptar risker förtecknade i punkt 4 som uppstår under de olika faserna under den tid denna utrustning används och beskriver metoder att eliminera eller reducera dessa risker vid användning som tillverkaren har avsett.

Subjects

Passenger, goods and service lifts (14.180) Lifts, escalators (91.140.90)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12158-1

Builders hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-28681

Edition: 1

Approved: 9/29/2000

No of pages: 57

Replaced by: SS-EN 12158-1+A1:2010 , SS-EN 12158-1+A1:2010