Standard Svensk standard · SS-EN 60204-32

Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 32: Särskilda fordringar på maskiner för lyftning

Status: Gällande

Omfattning
Standarden innehåller säkerhetsfordringar på elutrustning i maskiner för lyftning, t ex kranar och traverser, som matas med lågspänning.

Ämnesområden

Elutrustning för maskiner (14.030) Allmänt Elektroteknik (29.020) Lyftanordningar (53.020.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 32: Particular requirements for hoisting machines

Artikelnummer: STD-3333539

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-11-17

Antal sidor: 134

Ersätter: SS-EN 60204-32