Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3740

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor - Vägledning för användning av grundläggande standarder (ISO 3740:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3740:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3740

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor - Vägledning för användning av grundläggande standarder (ISO 3740:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
0.1 Allmänt
Serien med internationella standarder för vilka denna internationella standard tjänar som guide för användning, innehåller ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3746, ISO 3747, ISO 9614-1 och ISO 9614-2. I princip täcker metoderna för bestämning av ljudeffektnivåer i ISO 3741 till ISO 3747 och ISO 9614- och ISO 9614-2 alla typer av maskiner och utrustningar.
ISO 3741 till ISO 3747 och ISO 9614- och ISO 9614-2 utgör en serie grundläggande internationella standarder som anger de akustiska förhållandena och instrumentering som skall användas, som beskriver de procedurer som skall följas och som ger allmän information om montering och drift av den provade maskinen för att kunna bestämma ljudeffektnivåer.
Val av standarder för bestämning av ljudeffektnivåer kan av praktiska skäl medföra följder för valet av standard för bestämning av emissionsljudtrycksnivåer (se ISO 11200) och vice versa. Man bör välja standard samtidigt med hänseende på de två bulleremissionskvantiteterna.

Ämnesområden

Buller och mätmetod (14.020) Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3740

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor - Vägledning för användning av grundläggande standarder (ISO 3740:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards (ISO 3740:2000)

Artikelnummer: STD-29132

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-11-03

Antal sidor: 63

Ersätter: SS-ISO 3740

Ersätts av: SS-EN ISO 3740:2019