Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11957

Akustik - Bestämning av ljudisolering hos hytter - Laboratorie- och fältmätningar (ISO 11957:1996)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11957:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11957

Akustik - Bestämning av ljudisolering hos hytter - Laboratorie- och fältmätningar (ISO 11957:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller och mätmetod (14.020) Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11957

Akustik - Bestämning av ljudisolering hos hytter - Laboratorie- och fältmätningar (ISO 11957:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Determination of sound insulation performance of cabins - Laboratory and in situ measurements (ISO 11957:1996)

Artikelnummer: STD-20073

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN ISO 11957:2009