Standard Svensk standard · SIS 705012

Bestämning av rostningsgraden hos kaffe

Status: Gällande

Ämnesområden

Kaffe och kaffesubstitut (67.140.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Livsmedel och foder, SIS/TK 435

Internationell titel: Determination of the degree of roasting of coffee

Artikelnummer: STD-1489

Utgåva: 1

Fastställd: 1959-02-01

Antal sidor: 1