Standard Svensk standard · SIS 705011

Bestämning av malningsgraden hos rostat kaffe

Status: Gällande

Ämnesområden

Kaffe och kaffesubstitut (67.140.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Livsmedel och foder, SIS/TK 435

Internationell titel: Determination of the degree of grinding of roasted coffee

Artikelnummer: STD-1488

Utgåva: 1

Fastställd: 1959-02-01

Antal sidor: 1