Standard Svensk standard · SS-EN 16056:2012

Vattenförsörjning - Påverkan av metaller på dricksvatten - Metod för att utvärdera passivering av yta på rostfria stål

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a procedure to evaluate the passive behaviour of stainless steels used in construction products intended to come into contact with drinking water.
The passive state of stainless steels is the reason why no relevant amounts of metals are released from these materials into the drinking water. This test is used to verify whether the stainless steel under consideration is passive under conditions which can occur in drinking waters.

Ämnesområden

Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-86757

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-07

Antal sidor: 20