Standard Svensk standard · SS 895400:2014

Ledningssystem för hållbar IT - Vägledning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 895400:2014

Ledningssystem för hållbar IT - Vägledning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ger vägledning till organisationer att införa ett ledningssystem för hållbar IT, etablera, doku-mentera, införa, underhålla och ständigt förbättra organisationens arbete inom hållbar IT. Denna standard är avsedd att användas av alla organisationer, såväl de som ännu inte kommit igång med ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete som de som redan har ett befintligt miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2004. Flertalet av kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 återges i särskilda rutor parallellt med den vägledande texten för att förtydliga kopplingen mellan miljöledning och hållbar IT. Vägledningen är relevant för alla organisationer oavsett storlek eller verksamhet. Denna standard fokuserar på miljöpåverkan inom organisationens alla områden där IT kan användas effektivt för att minska denna påverkan. Denna standard fokuserar även på IT:s egen miljöpåverkan och hur denna i sin tur kan begränsas. Standarden ger inte vägledning till metoder och åtgärder som inte har en koppling till IT. Denna standard innehåller rekommendationer, men inga krav och är inte avsedd för certifieringsändamål. Denna standard vänder sig till alla typer av organisationer i egenskap av användare av IT, som vill införa ett systematiskt förbättringsarbete inom hållbar IT. Innehållet i standarden är inte utformat som produktkrav och bör inte användas som referens vid marknadsföring av varor och tjänster.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 895400:2014

Ledningssystem för hållbar IT - Vägledning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Management systems for sustainable ICT - Guideline

Artikelnummer: STD-101765

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-04-29

Antal sidor: 64