Standard Swedish standard · SS 895400:2014

Management systems for sustainable ICT - Guideline

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 895400:2014

Management systems for sustainable ICT - Guideline
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard ger vägledning till organisationer att införa ett ledningssystem för hållbar IT, etablera, doku-mentera, införa, underhålla och ständigt förbättra organisationens arbete inom hållbar IT. Denna standard är avsedd att användas av alla organisationer, såväl de som ännu inte kommit igång med ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete som de som redan har ett befintligt miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2004. Flertalet av kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 återges i särskilda rutor parallellt med den vägledande texten för att förtydliga kopplingen mellan miljöledning och hållbar IT. Vägledningen är relevant för alla organisationer oavsett storlek eller verksamhet. Denna standard fokuserar på miljöpåverkan inom organisationens alla områden där IT kan användas effektivt för att minska denna påverkan. Denna standard fokuserar även på IT:s egen miljöpåverkan och hur denna i sin tur kan begränsas. Standarden ger inte vägledning till metoder och åtgärder som inte har en koppling till IT. Denna standard innehåller rekommendationer, men inga krav och är inte avsedd för certifieringsändamål. Denna standard vänder sig till alla typer av organisationer i egenskap av användare av IT, som vill införa ett systematiskt förbättringsarbete inom hållbar IT. Innehållet i standarden är inte utformat som produktkrav och bör inte användas som referens vid marknadsföring av varor och tjänster.

Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 895400:2014

Management systems for sustainable ICT - Guideline
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-101765

Edition: 1

Approved: 4/29/2014

No of pages: 64