Standard Svensk standard · SS 807500:2014

Occupational health and safety indicators - Guidelines and examples

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard ger vägledning för att utforma och utvärdera arbetsmiljöprestanda genom arbetsmiljöindikatorer. Den är tillämpbar på alla verksamheter oavsett typ, storlek, lokalisering eller organisation.

Denna standard föreslår arbetsmiljöindikatorer som också kan vara ett stöd för utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna standard kan tillämpas i hela eller utvalda delar av ett ledningssystem, till exempel OHSAS 18001.

Denna standard ger ett utbud av tillämpbara arbetsmiljöindikatorer inom ett antal områden inom arbetsmiljön.

Arbetsmiljöindikatorerna är inordnade under följande rubrikområden:

— Arbetsmiljöarbetets organisation
— Fysisk arbetsmiljö och skyddsutrustning
— Organisatorisk och social arbetsmiljö
— Säkerhetskultur
— Arbetsskador, tillbud och riskobservationer
— Frisktal/sjuktal.

Denna standard fastställer inte acceptansnivåer för arbetsmiljöprestandan i en organisation, men ger vägledning för jämförelse över tid.

Denna standard är inte avsedd att användas som kravstandard för certifiering.

Ämnesområden

Ledningssystem för arbetsmiljö


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Arbetsmiljöledningssystem, SIS/TK 301

Internationell titel: Arbetsmiljöindikatorer - Vägledning och exempel

Artikelnummer: STD-102685

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-08-25

Antal sidor: 36