Standard Svensk standard · SS-EN 113/A1:2004

Träskydd - Bestämning av den förebyggande skyddseffekten hos träskyddsmedel mot rötsvampar - Provning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 113-1:2020 , SS-EN 113-2:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 113/A1:2004

Träskydd - Bestämning av den förebyggande skyddseffekten hos träskyddsmedel mot rötsvampar - Provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 113/A1:2004

Träskydd - Bestämning av den förebyggande skyddseffekten hos träskyddsmedel mot rötsvampar - Provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet och rundvirke, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives - Test method for determining the protective effectiveness against wood destroying basidiomycetes - Determination of the toxic values

Artikelnummer: STD-36584

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-06-24

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 113

Ersätts av: SS-EN 113-1:2020 , SS-EN 113-2:2020