Standard Svensk standard · SS-EN 113/A1:2004

Träskydd - Bestämning av den förebyggande skyddseffekten hos träskyddsmedel mot rötsvampar - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives - Test method for determining the protective effectiveness against wood destroying basidiomycetes - Determination of the toxic values

Artikelnummer: STD-36584

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-06-24

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 113