Standard Svensk standard · SS-EN 113

Träskydd - Bestämning av den förebyggande skyddseffekten hosträskyddsmedel mot rötsvampar - Provning

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 113/A1:2004

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives - Test method for determining the protective effectiveness against wood destroying basiomycetes - Determination of the toxic values

Artikelnummer: STD-19556

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-11-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS 27218