Standard Svensk standard · SS-EN 16370:2013

Processkemikalier för förberedning av dricksvatten - Natriumklorid för elektrokemisk framställning av natriumhypoklorit med hjälp av membranceller

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium chloride intended for on site electrochlorination of water intended for human consumption using membrane cells. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium chloride (see Annex B). It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using membrane cells

Artikelnummer: STD-98759

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-18

Antal sidor: 36