Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-87

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN IEC 60335-2-87, utg 3:2020/A1:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-87

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 665 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 665 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Används tillsammans med SS-EN 60335-1, utg 5, 2012 och dess separat utgivna tillägg.

Ämnesområden

Övrigt (65.060.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-87

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 665 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 665 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal stunning equipment

Artikelnummer: STD-80021978

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-13

Antal sidor: 24

Parallell utgåva: SS-EN 60335-2-87 A 1 , SS-EN 60335-2-87 , SS-EN 60335-2-87 A 2