Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-87, utg 3:2020/A1:2022

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-87, utg 3:2020/A1:2022

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Används tillsammans med SS-EN IEC 60335-2-87, utg 3, 2020, som fr o m 2024-09-06 inte gäller utan detta tillägg A1.

Ämnesområden

Övrigt (65.060.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-87, utg 3:2020/A1:2022

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal stunning equipment

Artikelnummer: STD-80034383

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-03-16

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN IEC 60335-2-87