Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-87 A 2

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-87 A 2

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
SS-EN 60335-2-87, utg 2, 2003, som fr o m 2022-07-05 inte gäller utan detta tillägg A2.

Ämnesområden

Övrigt (65.060.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-87 A 2

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment

Artikelnummer: STD-80017746

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-23

Antal sidor: 7

Tillägg till: SS-EN 60335-2-87

Parallell utgåva: SS-EN IEC 60335-2-87