Standard Svensk standard · SS-EN 13041/A1:2006

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av fysikaliska egenskaper - bulkdensitet torrt, luftvolym, vattenvolym, krympvärde och totalt porutrymme

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13041:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13041/A1:2006

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av fysikaliska egenskaper - bulkdensitet torrt, luftvolym, vattenvolym, krympvärde och totalt porutrymme
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13041/A1:2006

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av fysikaliska egenskaper - bulkdensitet torrt, luftvolym, vattenvolym, krympvärde och totalt porutrymme
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Determination of physical properties - Dry bulk density, air volume, water volume, shrinkage value and total pore space

Artikelnummer: STD-45783

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-30

Antal sidor: 18

Tillägg till: SS-EN 13041

Ersätts av: SS-EN 13041:2011