Standard Svensk standard · SS-EN 13041

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av fysikaliska egenskaper - Torr skrymdensitet, luftvolym, vattenvolym, krympning och total porvolym

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13041:2011 Tillägg: SS-EN 13041/A1:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13041

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av fysikaliska egenskaper - Torr skrymdensitet, luftvolym, vattenvolym, krympning och total porvolym
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 888 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 888 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13041

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av fysikaliska egenskaper - Torr skrymdensitet, luftvolym, vattenvolym, krympning och total porvolym
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 888 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 888 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Determination of physical properties - Dry bulk density, air volume, water volume, shrinkage value and total pore space

Artikelnummer: STD-27341

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-18

Antal sidor: 22

Ersätts av: SS-EN 13041:2011