Standard Svensk standard · SS-EN 15238:2022

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av kvantitet för material med partikelstorlek större än 60 mm

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15238:2022

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av kvantitet för material med partikelstorlek större än 60 mm
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of quantity of soil improvers and growing media in bulk and in packages. This method is designed with an appropriate precision level so that it can be used to validate any quantity determination made.
This document is applicable to material in any form, reconstituted if necessary, but not to plugs, blocks and slabs sold as such by dimension; for these, see EN 15761.
This document applies to material that is in solid form, but not in block form to be sold by dimension, and which exceeds the particle size restriction in EN 12580 and where the declared nominal particle size is greater than 60 mm.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15238:2022

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av kvantitet för material med partikelstorlek större än 60 mm
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Determination of quantity for materials with particle size greater than 60 mm

Artikelnummer: STD-80040133

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-12-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 15238:2006/AC:2009 , SS-EN 15238:2006