Standard Svensk standard · SS-EN 15238:2006

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av kvantitet för material med partikelstorlek större än 60 mm

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 15238:2006/AC:2009

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Determination of quantity for materials with particle size greater than 60 mm

Artikelnummer: STD-57337

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-18

Antal sidor: 15