Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12099:2010

Foder, spannmål och spannmålsprodukter - Riktlinjer för användning av NIR (Near Infrared) spektrometri (ISO 12099:2010)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 12099:2017

Omfattning
This International Standard gives guidelines for the determination by near infrared spectroscopy of constituents such as moisture, fat, protein, starch, and crude fibre as well as parameters such as digestibility in animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products.

The determinations are based on spectrometric measurement in the near infrared spectral region.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-74503

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-29

Antal sidor: 44

Ersätts av: SS-EN ISO 12099:2017