Standard Svensk standard · SS-EN 14067-5:2006

Järnvägar - Aerodynamik - Del 5: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i tunnlar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14067-5:2006+A1:2010

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and test procedures for aerodynamics in tunnels

Artikelnummer: STD-46062

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-10

Antal sidor: 34

Ersätts av: SS-EN 14067-5:2006+A1:2010