Standard Svensk standard · SS-EN 14067-4:2013+A1:2018

Järnvägar - Aerodynamik - Del 4: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i öppen terräng

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14067-4:2013+A1:2018

Järnvägar - Aerodynamik - Del 4: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i öppen terräng
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard deals with requirements, test procedures and conformity assessment for aerodynamics on open track. Addressed within this standard are the topics of aerodynamic loadings and resistance to motion, while the topic of cross wind assessment is addressed by EN 14067-6.
This European Standard refers to rolling stock and infrastructure issues. This standard does not apply to freight wagons. It applies to railway operation on gauges GA, GB and GC according to EN 15273. The methodological approach of the presented test procedures may be adapted to different gauges.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14067-4:2013+A1:2018

Järnvägar - Aerodynamik - Del 4: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i öppen terräng
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test procedures for aerodynamics on open track

Artikelnummer: STD-80008772

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-19

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 14067-4:2013