Standard Svensk standard · SS-EN 13232-7:2006+A1:2011

Järnvägar - Spårväxlar och -korsningar - Del 7: Korsning med rörlig spets

Status: Gällande

Omfattning
The scope of this part is:
- to establish a working terminology for crossings with moveable parts, which means crossings with moveable parts to close the gap of the running edge, and their constituent parts, and identify the main types;
- to list the minimum informative requirements for the manufacture of crossings with moveable parts and/or their constituent parts;
- to formulate codes of practice for inspection and tolerances for crossings with moveable parts and/or their constituent parts;
- to establish the limits and extent of supply;
- to list the method by which crossings with moveable parts and their constructional parts should be identified and traced;
- to list the different and varying ways by which crossings with moveable parts can be described, using the following parameters:
- geometry of crossings;
- types of construction;
- performance requirements;
- design criteria;
- tolerances and inspection.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-82066

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-07

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN 13232-7:2006